privacy statement

Privacy statement

Inleiding

Stichting Wolvega International Yearling Sale neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met sale@victoriaparkwolvega.nl.

Wie is stichting Wolvega International Yearling Sale?

Stichting Wolvega International Yearling Sale is een organisatie met als doel het organiseren van veilingen van paarden, kantoorhoudende te (8472 AS) Wolvega aan Drafsportlaan 20 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 857383139

Stichting Wolvega International Yearling Sale is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting International Yearling Sale de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt stichting Wolvega International Yearling Sale?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Stichting International Yearling Sale persoonsgegevens van jou verwerkt. Dienstverlening, klantenbeheer en (financiële) administratie.

Doel Financiële administratie
Gegevens NAW gegevens, E-mail adres, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doel
Doel Verlenen van de dienst zelf
Gegevens NAW gegevens, E-mail adres, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doel
Doel Afhandelen van klachten
Gegevens NAW gegevens, E-mail adres, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doel
Doel Facturatie
Gegevens NAW gegevens, E-mail adres, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doel
Hoe verkrijgen we jouw gegevens?

Stichting International Yearling Sale heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage
  Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Stichting International Yearling Sale over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen
  Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kun je een verzoek hiertoe doen bij Stichting International Yearling Sale. Je kunt verzoeken dat Stichting International Yearling Sale je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking
  Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Stichting International Yearling Sale te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Toestemming intrekken
  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Stichting International Yearling Sale je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Reactie door Stichting International Yearling Sale
  Een verzoek kan verstuurd worden naar sale@victoriaparkwolvega.nl.nl. Stichting Wolvega International Yearling Sale zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Stichting International Yearling Sale een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Stichting International Yearling Sale je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Kan dit privacy statement gewijzigd worden?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Stichting International Yearling Sale je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar sale@victoriaparkwolvega.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Stichting International Yearling Sale jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar sale@victoriaparkwolvega.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar top